Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Restaurang heter Restaurant på engelska

Restaurang är en del av kapitlet Nöjen.