Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Right = Höger

Right är en del av kapitlet Prepositioner och riktningar.