Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Ro heter Row på engelska

Ro är en del av kapitlet Verb - Rörelse.