Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Road = Väg

Road är en del av kapitlet Transport.