Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Rocket = Raket

Rocket är en del av kapitlet Transport.