Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Roller skates = Rullskridskor

Roller skates är en del av kapitlet Transport.