Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Root = Rot

Root är en del av kapitlet Växter och träd.