Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Rosa heter Pink på engelska

Rosa är en del av kapitlet Färger.