Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Rosmarin heter Rosemary på engelska

Rosmarin är en del av kapitlet Grönsaker och örter.