Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Rotera heter Rotate på engelska

Rotera är en del av kapitlet Verb - Rörelse.