Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Rullskridskor heter Roller skates på engelska

Rullskridskor är en del av kapitlet Transport.