Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Rullstol heter Wheelchair på engelska

Rullstol är en del av kapitlet Transport.