Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Rulltrappa heter Escalator på engelska

Rulltrappa är en del av kapitlet Transport.