Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Run = Springa

Run är en del av kapitlet Verb - Rörelse.