Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Rymdskepp heter Spaceship på engelska

Rymdskepp är en del av kapitlet Transport.