Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Ryssland heter Russia på engelska

Ryssland är en del av kapitlet Länder.