Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Sail = Segel

Sail är en del av kapitlet Transport.