Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Sallad heter Salad på engelska

Sallad är en del av kapitlet Mat.