Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Mat (Food)

I det här kapitlet lär du dig de vanligaste matvarorna, måltiderna och maträtterna heter på engelska.