Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Sallat heter Lettuce på engelska

Sallat är en del av kapitlet Grönsaker och örter.