Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Sammanfoga heter Merge på engelska

Sammanfoga är en del av kapitlet Verb - Förändringar.