Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Sandwich = Smörgås

Sandwich är en del av kapitlet Mat.