Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Saturnus heter Saturn på engelska

Saturnus är en del av kapitlet I rymden.