Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Save = Spara

Save är en del av kapitlet Ekonomi.