Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Scooter = Skoter

Scooter är en del av kapitlet Transport.