Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Se heter See på engelska

Se är en del av kapitlet Verb - Kroppen.