Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Seagull = Fiskmås

Seagull är en del av kapitlet Fåglar.