Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Segel heter Sail på engelska

Segel är en del av kapitlet Transport.