Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Sekund heter Second på engelska

Sekund är en del av kapitlet Tid.