Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Seven = Sju

Seven är en del av kapitlet Nummer.