Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Seventeenth = Sjuttonde

Seventeenth är en del av kapitlet Ordningstal.