Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Sexton heter Sixteen på engelska

Sexton är en del av kapitlet Nummer.