Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Short = Kort

Short är en del av kapitlet Adjektiv.