Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Siffra heter Digit på engelska

Siffra är en del av kapitlet Matematik.