Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Silke heter Silk på engelska

Silke är en del av kapitlet Stenar och material.