Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Simma heter Swim på engelska

Simma är en del av kapitlet Verb - Rörelse.