Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Simning heter Swimming på engelska

Simning är en del av kapitlet Idrott.