Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Skatt heter Tax på engelska

Skatt är en del av kapitlet Ekonomi.