Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Skepp heter Ship på engelska

Skepp är en del av kapitlet Transport.