Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Skog heter Forest på engelska

Skog är en del av kapitlet Geografi.