Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Skoter heter Scooter på engelska

Skoter är en del av kapitlet Transport.