Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Skratta heter Laugh på engelska

Skratta är en del av kapitlet Verb - Kognition.