Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Sladd heter Cable på engelska

Sladd är en del av kapitlet Datorer.