Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Slicka heter Lick på engelska

Slicka är en del av kapitlet Verb - Kroppen.