Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Sodium = Natrium

Sodium är en del av kapitlet Grundämnen.