Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Sol heter Sun på engelska

Sol är en del av kapitlet I rymden.