Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Sommar heter Summer på engelska

Sommar är en del av kapitlet Väder.