Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Soppa heter Soup på engelska

Soppa är en del av kapitlet Mat.