Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Sort = Sortera

Sort är en del av kapitlet Verb - Förändringar.