Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Sortera heter Sort på engelska

Sortera är en del av kapitlet Verb - Förändringar.